Treść główna

Kalendarz wydarzeń

Flis Odrzański 2016
Termin: Od Czwartek 07 Lipiec 2016 -  12:00
Do Piątek 08 Lipiec 2016 - 10:00
Organizator: Liga Morska i Rzeczna, Stowarzyszenie na Rzecz Miast i Gmin Nadodrzańskich
Miejsce: Nabrzeże Miejskie w Gryfinie

W czwartek 7 lipca na gryfińskie nabrzeże zawita Flis Odrzański. Około godziny 12.00 goście zostaną powitani przez gryfińskie przedszkolaki. Po powitaniu uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfinie wezmą udział w warsztatach zorganizowanych przez Fundację Flis Odrzański. Warsztaty obejmują rejsy po Odrze, badanie czystości wody, wizytę uczniów na tratwie oraz zapoznanie się ze zwyczajami i tradycjami flisackimi. Podczas tegorocznego Flisu realizowany będzie ekologiczny program edukacyjny kierowany do turystów i mieszkańców miejscowości nadodrzańskich. Obejmuje on m.in.: spotkania edukacyjne we wszystkich miejscowościach, w których zjawi się flis, także w Gryfinie. W ramach flotylli przewidziano również dwa laboratoria badawcze czystości wody w Odrze. Zapraszamy mieszkańców gminy Gryfino i turystów do przywitania flisaków na naszym nabrzeżu.

Flis Odrzański organizowany jest cyklicznie od 1996 roku. Celem nadrzędnym Flisu jest poznawanie zasad gospodarowania oraz współodpowiedzialności za losy środowiska lokalnego poprzez zbieranie materiałów, opracowywanie i wydanie kolejnych publikacji promujących turystyczny i rekreacyjny rozwój Odry, a co za tym idzie ukazywanie szansy tworzenia nowych miejsc pracy;propagowanie walorów przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych, gospodarczych, antropogenicznych i historii regionów nadodrzańskich; walka z dziko powstającą bazą turystyczną i dewastacją środowiska nadodrzańskiego.Duże znaczenie ma również wspieranie rozwoju portów i żeglugi towarowo-pasażerskiej na Odrze, a także inspirowanie mieszkańców i władz regionu do podejmowania działań w kierunku wzajemnej współpracy gospodarczej, turystycznej i kulturalnej. Stowarzyszenie na Rzecz Miast i Gmin Nadodrzańskich oraz Liga Morska i Rzeczna są współorganizatorami flisów od 20 lat. Każdorazowo brało w nich udział ok. 13 miast i gmin nadodrzańskich. Na trasie ekspedycji wodnej płynie największa atrakcja spławu, tratwa flisacka. Flis Odrzański organizowany jest przez Ligę Morską i Rzeczną, Stowarzyszenie na Rzecz Miast i Gmin Nadodrzańskich oraz nadodrzańskie miejscowości uczestniczące we flisie. Od 2014 roku działania w regionach koordynują Urzędy Marszałkowskie Województw Zachodniopomorskiego oraz Lubuskiego.

1

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń