Treść główna

Górka Miłości - szlak spacerowy


Nad ulicą Słoneczną, tuż za przejazdem kolejowym, rozciągają się wzniesienia, dawny brzeg pradoliny Odry popularnie zwany "Górką Miłości". Dawniej część tego wzniesienia, która znajdowała się najbliżej miasta nazywana była "Wzgórzem Szubienniczym" i nawiązywała do stojącej tu kiedyś szubienicy, na której karę wykonywał miejski kat.
Zabudowa pojawiła się tutaj dopiero na początku dwudziestego wieku. Znajdowało się tutaj między innymi schronisko młodzieżowe a także kort tenisowy.
Dalej w stronę południa wziesienia nazywano "Cesarską Górą", "Byczymi Górami" i "Czarcią Górą". Na tej ostatniej na początku XVIII wieku powstał pierwszy na tym terenie wiatrak.
 
Obecnie teren Górki Miłości jest po rewitalizacji. Zachowano pierwotny układ ścieżek i istniejącą tu zieleń ale wbogacono ten teren o infrastrukturę umożliwiającą wypoczynek. Nowy szlak spacerowy, Plac Zakochanych, plac spotkań, ławki, place rekreacyjne, tablice informacyjne, punkt widokowy, a do tego karmniki, budki lęgowe, domki dla owadów, nowe nasadzenia oraz oznakowania tabliczkami informacyjnymi występujących gatunków drzew. Wszystko to sprawia, że teren stał się popularnym miejscem spacerów i odpoczynku. Nic dziwnego, z tego miejsca roztacza się piękny widok w pierwszym planie na miasto a dalej na Międzyodrze.
 
Projekt został dofinansowany przez Unię Europejską za środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Najbliższe wydarzenia

Wystawa Fotografii Andrzeja Kaczora
02 07 2022 - 02 07 2022
Centrum Informacji Turystycznej w Gryfinie
Wystawa Fotografii Andrzeja Kaczora
04 07 2022 - 04 07 2022
Centrum Informacji Turystycznej w Gryfinie
Wystawa Fotografii Andrzeja Kaczora
05 07 2022 - 05 07 2022
Centrum Informacji Turystycznej w Gryfinie
Wystawa Fotografii Andrzeja Kaczora
06 07 2022 - 06 07 2022
Centrum Informacji Turystycznej w Gryfinie