Treść główna

Kalendarz wydarzeń

Wyprawa kajakowa po Międzyodrzu
Termin: Niedziela 05 Lipiec 2020, 09:00 - 13:00
Organizator: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie
Miejsce: Marwice

5 lipca 2020 (niedziela) zapraszamy na drugą w tym roku wyprawę kajakową. Tym razem popłyniemy z Marwic do Gryfina południowymi kanałami Międzyodrza. W planie: dawna przeprawa z Gartz do Marwic sprzed kilkuset lat, śluza żeglugowa (tzw. Berlińska) dla dużych jednostek pływających, jeśli stan wody pozwoli wąski i bardzo piękny kanał Śledziowy, Stara Regalica - dawne koryto obecnej Odry - z Wyspą Węgorza.
Cała trasa będzie miała ok. 14 km długości, czas pływania ok. 4-4,5h, poziom trudności to 4-5 w skali 10 punktowej, głównie ze względu na długość. Przewidujemy jeden postój z możliwością wyjścia na brzeg.

Zapisy ruszają we wtorek 23 czerwca 2020 roku pod numerem telefonu 789 035 121 lub osobiście w Centrum Informacji Turystycznej w Gryfinie (ul. Nadodrzańska 1, Nabrzeże Miejskie) od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00. Cena 100 zł za kajak. UWAGA! Wymagana jest zaliczka bezzwrotna, wpłacona na konto, w wysokości 50,00 zł. Zaliczka jest zwrotna tylko w przypadku odwołania wyprawy przez organizatora.

Regulamin uczestnictwa w wyprawie kajakowej

1. Uczestników wyprawy kajakowej (dalej zwanego wyprawą) obowiązuje znajomość poniższego regulaminu i bezwzględne stosowanie się do jego postanowień.
2. Organizatorem wyprawy jest Gmina Gryfino i Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie (OSiR).
3. Wyprawa odbędzie się w niedzielę 5 lipca 2020 r. z Marwic o godzinie 9:00. Zakończenie na plaży w Gryfinie. Wyprawa jest płatna w kwocie 100 zł za kajak. W cenę wliczone jest:
- wypożyczenie sprzętu z wyposażeniem (kajak 2-osobowy, wiosło, kamizelka asekuracyjna - sprzęt przed startem wyprawy będzie zdezynfekowany),
- transport autokarem do Marwic,
- transport kajaków na miejsce startu w Marwicach,
- opieka wykwalifikowanego ratownika oraz przewodnika.
Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. UWAGA! Wymagana jest zaliczka bezzwrotna, wpłacona na konto do dnia 1 lipca, w wysokości 50 zł. Zaliczka jest zwrotna tylko w przypadku odwołania wyprawy przez organizatora.
4. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w wyprawie wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
5. Zapisy na wyprawę odbywają się w Centrum Informacji Turystycznej w Gryfinie pod numerem telefonu 789 035 121 lub osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00. Liczba miejsc ograniczona.
6. Zgłoszenie musi zawierać imię, nazwisko i numer telefonu kontaktowego.
7. Każda osoba, która zgłasza swój udział w wyprawie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz wykorzystanie swojego wizerunku dla celów promocyjnych (np. relacje prasowe) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; RODO; Dz. U. Unii Europejskiej L z 2016 r. nr 119, str. 1 oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.).
8. Uczestnicy przychodzą na miejsce zbiórki w Gryfinie (ul. Sportowa) do godziny 7:45 i uiszczają opłatę w Recepcji OSiR. Następnie udają się do autokaru, który odjedzie do Marwic o godzinie 8:00.
9. W autokarze obowiązuje zakrywanie nosa i ust maseczką lub inną częścią odzieży.
10. Przewidywany czas trwania wyprawy to ok. 4,5-5 godziny, orientacyjna długość trasy to ok. 14 kilometrów.
11. Uczestników obowiązuje ubiór dostosowany do warunków pogodowych, a przy tym taki, którego nie będzie żal przybrudzić.
12. Uczestników obowiązuje kategoryczny zakaz spożywania napojów alkoholowych i pobudzających, palenia tytoniu, e-papierosów i zażywania środków odurzających.
13. Uczestnicy wyprawy natychmiast zgłaszają opiekunowi wszelkie dolegliwości zdrowotne i objawy złego samopoczucia.
14. Podczas wyprawy zabrania się:
- stania i kucania w kajaku,
- siadania na burcie, dziobie, rufie, kamizelkach asekuracyjnych,
- skakania z kajaka do wody,
- korzystania z kajaka z niezałożoną na siebie kamizelką asekuracyjną.
15. Za ewentualne zniszczenia dokonane przez uczestników podczas wyprawy odpowiedzialność materialną ponoszą ci uczestnicy, którzy ich dokonali.
16. Wszelkie śmieci uczestnicy wyprawy zabierają ze sobą. Obowiązuje kategoryczny zakaz wyrzucania ich poza kajak.
17. Organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności materialnej za przedmioty zgubione lub w inny sposób utracone przez uczestników wyprawy.
18. W przypadku trudnych warunków atmosferycznych (silny wiatr, ulewa itp.) wyprawa ze względów bezpieczeństwa może zostać odwołana. Informacja o tym zostanie przekazana odpowiednio wcześniej na podane numery telefonów.

Najbliższe wydarzenia

Wystawa filatelistyczna
09 12 2022 - 09 12 2022
Centrum Informacji Turystycznej w Gryfinie
XXIII Grand Prix Gryfina w Biegach Górskich - rzut II
10 12 2022 - 10 12 2022
Górka Miłości w Gryfinie
Wystawa filatelistyczna
12 12 2022 - 12 12 2022
Centrum Informacji Turystycznej w Gryfinie
Wystawa filatelistyczna
13 12 2022 - 13 12 2022
Centrum Informacji Turystycznej w Gryfinie