Kalendarz wydarzeń

87. Masowe Biegi Przełajowe
Termin: Sobota 05 Październik 2019, 10:30 - 14:00
Organizator: MKS Hermes Gryfino, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie
Miejsce: Stadion Miejski w Gryfinie

W sobotę 5 października po raz 87. na Stadionie Miejskim w Gryfinie odbędą się biegi przełajowe. Program minutowy zawodów dostępny jest na stronie http://natkanski.home.pl/mos/index.php?page=program-minutowy

1

Regulamin 87 Masowych Biegów Przełajowych

CELE:
- Stworzenie możliwości sportowego spędzenia wolnego czasu.
- Integracja z osobami niepełnosprawnymi.
- Podnoszenia poziomu zdrowotnego i odbudowy psychicznej poprzez kontakt z naturą.
- Nawiązywanie kontaktów między uczestnikami biegów.
- Podnoszenie sprawności fizycznej wśród uczestników.
- Realizacja aspiracji sportowych.
- „Przegląd” talentów do szkolenia w klubach sportowych

TERMIN ZAWODÓW:
- 87 edycja - 05 października 2019 r. początek zawodów godz. 1030

MIEJSCE ZAWODÓW:
- Gryfino, stadion miejski, ul. Sportowa 1.

ORGANIZATOR:
- Urząd Miasta i Gminy Gryfino,
- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie,
- Międzyszkolny Klub Sportowy "HERMES" Gryfino.

UCZESTNICY:
- W biegach startują wszyscy chętni według podanych kategorii wiekowych, nie posiadający przeciwwskazań do uczestnictwa w lekcji wychowania fizycznego, osobno dziewczęta i chłopcy

ZGŁOSZENIA:
- W dniu zawodów, na kartkach startowych przygotowanych przez organizatora, podając imię i nazwisko, rocznik, szkołę lub klub sportowy. Na kartce musi się znaleźć podpis rodzica lub opiekuna prawnego lub trenera klubowego (gdy zawodnik posiada sportowe badania lekarskie) wyrażającego zgodę na udział dziecka w zawodach oraz na przetwarzanie jego danych osobowych w tym wykorzystanie przez organizatorów wizerunku uczestnika (zdjęć, nagrań filmowych) w materiałach promocyjnych, prasie oraz na stronie internetowej organizatorów. Rodzic lub opiekun wyrażając zgodę, przyjmują na siebie odpowiedzialność za start dziecka w zawodach. Kartki startowe będą dostępne w gryfińskich szkołach i przedszkolach, w biurze OSiR Gryfino (ul. Sportowa 3) a także w miejscu startu przed zawodami. Także do pobrania ze strony internetowej OSiR.

NAGRODY:
- Pierwszych trzech na mecie – duże medale;
- Pierwszych sześciu na mecie - drobne upominki;
- Pierwszych dziesięciu – dyplomy i pamiatkowe koszulki;
- Wszyscy uczestnicy – pamiątkowe medale.

DYSTANSE:
- Dziewczęta i chłopcy rocznik 2013 i młodsi - około 300 m
- Dziewczęta i chłopcy rocznik 2012-2011 - około 400 m
- Dziewczęta i chłopcy rocznik 2010-2009 - około 800 m
- Dziewczęta i chłopcy rocznik 2008-2000 - około 1000 m
- Mieszkańcy DPS w Nowym Czarnowie – około 300 m
- XV Bieg otwarty im. Ludwika Alchimowicza (1999 i starsi) - około 1000 m

Najbliższe wydarzenia

3. Gryfiński Bieg Niepodległości
11 11 2020 - 11 11 2020
Nabrzeże Miejskie w Gryfinie
XXII Grand Prix Gryfina w Biegach Górskich (I rzut)
21 11 2020 - 21 11 2020
Górka Miłości w Gryfinie
XXII Grand Prix Gryfina w Biegach Górskich (II rzut)
05 12 2020 - 05 12 2020
Górka Miłości w Gryfinie