Kalendarz wydarzeń

Wycieczka kajakowa po Międzyodrzu
Termin: Sobota 22 Czerwiec 2019, 09:00 - 14:00
Organizator: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie
Miejsce: Parking przy recepcji OSiR

W sobotę 22 czerwca 2019 r. odbędzie się trzecia w tym roku kajakowa wycieczka po Międzyodrzu. Uczestnicy wyruszą z Łubnicy i spłyną kanałami w północnej części gminy Gryfino. Po drodze zobaczą ślady drugowojennej Drogi Batowa, autostradę A6 z perpektywy wody, pięknie okwiecone grążelami i grzybieniami starorzecza, jeden z najładniejszych kanałów na Międzyodrzu - Moczydłowski, kilka budowli hydrotechnicznych, wieś Moczyły. Spływ po ok. 15 km i ok. 4-5 godzinach zakończy się w Żabnicy.

Zapisy ruszają w poniedziałek 3 czerwca 2019 r. pod numerem 91 852 31 83 lub osobiście w Centrum Informacji Turystycznej w Gryfinie (Nabrzeże Miejskie, ul. Nadodrzańska 1).

Cena za kajak 100 zł. Wliczone w nią jest wypożyczenie kajaka, wiosła, kamizelki ratunkowej, przewodnik, ratownik, transport z Gryfina do Łubnicy i z Żabnicy do Gryfina. Przewidziany jest jeden postój w Moczyłach. UWAGA! Poziom trudności trasy to 5 do 6 na 10. Nie tylko ze względu na długość, ale i na dwa miejsca, gdzie będziemy przebijać się przez zarośnięte kanały. Jedno miejsce ma ok. 30 metrów, a drugie ok. 60 metrów.

1

Regulamin uczestnictwa w wycieczce kajakowej

1. Uczestników kajakowej wycieczki (dalej zwanej wycieczką) obowiązuje znajomość poniższego regulaminu i bezwzględne stosowanie się do jego postanowień.
2. Organizatorem wycieczki jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie (OSiR).
3. Wycieczka odbędzie się 22 czerwca 2019 r. z Łubnicy. Rozpoczęcie o godzinie 9:00. Wycieczka jest płatna w kwocie 100,00 zł za kajak. W cenę wliczone jest wypożyczenie sprzętu z wyposażeniem (miejsce w 2-osobowym kajaku, wiosło, kamizelka asekuracyjna), opieka wykwalifikowanego ratownika, przewodnik, transport z Gryfina do Łubnicy i z Żabnicy do Gryfina. Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
4. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w wycieczce wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
5. Zapisy na wycieczkę odbywają się w Centrum Informacji Turystycznej w Gryfinie pod numerem telefonu 91 852 31 83 lub osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00. Liczba miejsc ograniczona.
6. Zgłoszenie musi zawierać imię, nazwisko i numer telefonu kontaktowego.
7. Każda osoba, która zgłasza swój udział w wycieczce wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz wykorzystanie swojego wizerunku dla celów promocyjnych (np. relacje prasowe) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; RODO; Dz. U. Unii Europejskiej L z 2016 r. nr 119, str. 1 oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.).
8. Płatność należy dokonać gotówką w dniu wycieczki przed jej rozpoczęciem. Zbiórka po godzinie 8:00 (zostanie to dokładnie ustalone kilka dni przed startem). Uczestnicy przychodzą na miejsce zbiórki (recepcja OSiR, Gyfino, ul. Sportowa 3) najpóźniej 15 minut przed rozpoczęciem wycieczki i uiszczają opłatę.
9. Przewidywany czas trwania wycieczki to ok. 4-5 godzin.
10. Orientacyjna długość trasy to ok. 15 kilometrów.
11. Uczestników obowiązuje ubiór dostosowany do warunków pogodowych, a przy tym taki, którego nie będzie żal przybrudzić.
12. Uczestników obowiązuje kategoryczny zakaz spożywania napojów alkoholowych i pobudzających, palenia tytoniu i zażywania środków odurzających.
13. Uczestnicy wycieczki natychmiast zgłaszają opiekunowi wszelkie dolegliwości zdrowotne i objawy złego samopoczucia.
14. Podczas wycieczki zabrania się:
- stania i kucania w kajaku,
- siadania na burcie, dziobie, rufie, kamizelkach asekuracyjnych,
- skakania z kajaka do wody,
- korzystania z kajaka z niezałożoną na siebie kamizelką asekuracyjną.
15. Za ewentualne zniszczenia dokonane przez uczestników podczas wycieczki odpowiedzialność materialną ponoszą ci uczestnicy, którzy ich dokonali.
16. Wszelkie śmieci uczestnicy wycieczki zabierają ze sobą. Obowiązuje kategoryczny zakaz wyrzucania ich poza kajak.
17. Organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności materialnej za przedmioty zgubione lub w inny sposób utracone przez uczestników wycieczki.
18. W przypadku trudnych warunków atmosferycznych (silny wiatr, ulewa itp.) wycieczka ze względów bezpieczeństwa może zostać odwołana. Informacja o tym zostanie przekazana odpowiednio wcześniej na podane numery telefonów.

2

Najbliższe wydarzenia

3. Gryfiński Bieg Niepodległości
11 11 2020 - 11 11 2020
Nabrzeże Miejskie w Gryfinie
XXII Grand Prix Gryfina w Biegach Górskich (I rzut)
21 11 2020 - 21 11 2020
Górka Miłości w Gryfinie
XXII Grand Prix Gryfina w Biegach Górskich (II rzut)
05 12 2020 - 05 12 2020
Górka Miłości w Gryfinie