W czwartek 7 lipca po godzinie 11:00 do gryfińskiego nabrzeża dobiły tratwy i żaglówki 21. Flisu Odrzańskiego. 16 jednostek i około 50 uczestników witali licznie przybyli mieszkańcy, przedstawiciele władz miasta oraz przedszkolaki, które zrobiły to wręcz śpiewająco. Flisacy zostaną u nas do jutra. W programie są między innymi warsztaty obejmujące rejsy po Odrze, badanie czystości wody, wizytę na tratwie oraz zapoznanie się ze zwyczajami i tradycjami flisackimi. W tych zajęciach wezmą udział uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Gryfinie.

Flis Odrzański organizowany jest od 1996 roku przez Stowarzyszenie na Rzecz Miast i Gmin Nadodrzańskich, Ligę Morską i Rzeczną oraz nadodrzańskie miejscowości.
Celem nadrzędnym Flisu jest poznawanie zasad gospodarowania oraz współodpowiedzialności za losy środowiska lokalnego poprzez zbieranie materiałów, opracowywanie i wydanie kolejnych publikacji promujących turystyczny i rekreacyjny rozwój Odry, a co za tym idzie ukazywanie szansy tworzenia nowych miejsc pracy; propagowanie walorów przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych, gospodarczych, antropogenicznych i historii regionów nadodrzańskich; walka z dziko powstającą bazą turystyczną i dewastacją środowiska nadodrzańskiego.Duże znaczenie ma również wspieranie rozwoju portów i żeglugi towarowo-pasażerskiej na Odrze, a także inspirowanie mieszkańców i władz regionu do podejmowania działań w kierunku wzajemnej współpracy gospodarczej, turystycznej i kulturalnej.

 

Najbliższe wydarzenia

Wystawa obrazów Marianny Bieniek
27 01 2020 - 27 01 2020
Centrum Informacji Turystycznej w Gryfinie
Wystawa obrazów Marianny Bieniek
28 01 2020 - 28 01 2020
Centrum Informacji Turystycznej w Gryfinie
Wystawa obrazów Marianny Bieniek
29 01 2020 - 29 01 2020
Centrum Informacji Turystycznej w Gryfinie
Wystawa obrazów Marianny Bieniek
30 01 2020 - 30 01 2020
Centrum Informacji Turystycznej w Gryfinie