Ze względu na przyjęte szczególne rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych WYCIECZKA ZOSTAŁA ODWOŁANA! Nowa data w pierwszym, możliwym do zorganizowanie terminie.

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń