Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie informuje, że na terenie województwa zachodniopomorskiego nadal funkcjonują miejsca rekreacji wodnej, które są tworzone, bądź istnieją "samoczynnie" na terenie gmin. Nie posiadają statusu ani kąpieliska ani miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli. Miejsca te są organizowane z naruszeniem obowiązującego prawa, niemniej jednak w opinii publicznej funkcjonują jako popularne miejsca wypoczynku. Te formy wypoczynku stwarzają szczególne zagrożenie dla bezpieczeństwa zdrowotnego osób z nich korzystających.

Należy podkreślić, iż kąpielisko jest obiektem stale monitorowanym, odpowiednio zarządzanym i spełniającym wysokie standardy bezpieczeństwa. Zorganizowanie kąpieliska daje gwarancję zamieszczenia obiektu w ogólnokrajowym Serwisie Kąpieliskowym. Serwis ten cieszy się dużym zainteresowaniem wśród społeczeństwa jak również turystów spoza granic Polski. Jest przejrzysty i łatwy w nawigacji. Polecamy samemu zapoznać się z nim na stronie https://sk.gis.gov.pl/

1

Najbliższe wydarzenia

Wystawa "Tymczasem w naszej pracowni"
14 10 2019 - 14 10 2019
Centrum Informacji Turystycznej w Gryfinie
Wystawa "Tymczasem w naszej pracowni"
15 10 2019 - 15 10 2019
Centrum Informacji Turystycznej w Gryfinie
Wystawa "Tymczasem w naszej pracowni"
16 10 2019 - 16 10 2019
Centrum Informacji Turystycznej w Gryfinie
Wystawa "Tymczasem w naszej pracowni"
17 10 2019 - 17 10 2019
Centrum Informacji Turystycznej w Gryfinie