Treść główna
Od 3 do 26 września 2018 r. w gryfińskim Centrum Informacji Turystycznej mieszczącym się na Nabrzeżu Miejskim będzie możliwość zwiedzania nowej wystawy - modelarskiej, przygotowanej przez Zachodniopomorski Klub Miłośników Kolei ze Szczecina. W posiadaniu członków Klubu jest około stu modeli lokomotyw, ponad pięćset wagonów zarówno pasażerskich jak i towarowych, a także liczne pamiątki związane z koleją. Część z tych eksponatów została udostępniona do obejrzenia na wystawie w Gryfinie.
 
Zachodniopomorski Klub Miłośników Kolei jest jednym z kilku kół działających pod patronatem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczypospolitej Polskiej Oddziału w Szczecinie. Klub powstał w 2012 roku i zrzesza zarówno pracowników spółek kolejowych jak i pasjonatów kolei. Jego podstawowym celem jest propagowanie modelarstwa kolejowego. Jest to możliwe dzięki uprzejmości dziekana Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego, który udostępnił Klubowi pomieszczenia, w których budowane są makiety i prowadzone są żywe dyskusje na temat obecnej sytuacji polskich kolei.
 
W klubie działają dwie sekcje modelarskie tworzące swoje prace w skalach H0 (1:87) i TT (1:120) oraz sekcja 1:1 zajmująca się gromadzeniem i dbaniem o pamiątki kolejowe często ratując je przed zniszczeniem. Każdego roku członkowie Klubu uczestniczą w imprezach modelarskich organizowanych w całym kraju. Są to spotkania, podczas których nawiązywane są kontakty, następuje wymiana doświadczeń i doskonalenia umiejętności oraz pogłębianie wiedzy.
 
Wstęp na wystawę jest darmowy! Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00.
 
 
 
 

Najbliższe wydarzenia

Wystawa malarska "Obrazy rozmaite"
05 08 2021 - 05 08 2021
Centrum Informacji Turystycznej w Gryfinie
Wystawa malarska "Obrazy rozmaite"
06 08 2021 - 06 08 2021
Centrum Informacji Turystycznej w Gryfinie