W sobotę 2 września 2017 odbędzie się pieszy rajd na orientację PoWsiNoga pod hasłem "Leśnym duktem". Zapisy już wystartowały na stronie www.gdk.com.pl/index.php?plik=bilet&bilety_id=1 Zgłoszenie będą przyjmowane do 25 sierpnia 2017. Udział w wydarzeniu jest BEZPŁATNY.

Rajd będzie przebiegał w okolicach miejscowości Krajnik, Krzypnica i Nowe Czarnowo, a jego trasa wynosi ok. 12 km. Na trasie przewidziano 7 punktów kontrolnych, przygotowanych przez sołectwa: Krajnik, Krzypnica i Nowe Czarnowo oraz Nadleśnictwo Gryfino, Powiatowy WOPR Gryfino, KP Raffer, na których uczestnicy będą mieli do wykonania zadania z zakresu ratownictwa, pierwszej pomocy przedmedycznej oraz gospodarki leśnej. Oceniany będzie zarówno czas przejścia trasy jak i poprawność i szybkość wykonania poszczególnych zadań. Zwycięskie drużyny otrzymają nagrody główne, którymi są kosze piknikowe wraz z wyposażeniem. Na mecie czekać będzie także mnóstwo atrakcji m.in. występ Teatru Bomba Bomba, występ Kapeli Ludowej Gardnianki, wspólne ognisko i zabawa taneczna. Każdy uczestnik Rajdu ma zapewniony poczęstunek w trakcie przerwy w okolicy połowy trasy oraz smaczną grochówkę na mecie rajdu.

Organizatorami są Sołectwa: Krajnik, Krzypnica i Nowe Czarnowo oraz Gryfiński Dom Kultury i Powiatowy WOPR Gryfino. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie jest partnerem imprezy.

plakat

REGULAMIN RAJDU

1. Rajd Pieszy PoWsiNoga to turystyczny rajd na orientację o charakterze poznawczo-rozrywkowym.
2. Główną zasadą rajdu jest dotarcie w jak najkrótszym czasie do 7 miejsc ulokowanych na terenie trzech sołectw: Krajnika, Krzypnicy i Nowego Czarnowa, a także prawidłowe rozwiązanie punktowanych zadań na tych punktach. Trasa rajdu wyniesie ok. 12 km. Limit czasu dla każdej drużyny wynosi 4 godziny.
3. Udział w rajdzie jest BEZPŁATNY. Startują wyłącznie drużyny od 2 do 5 osób.
4. Rajd rozpocznie się w Krzywym Lesie 2 września 2017 o godz. 12.00. Zameldowanie musi się odbyć przed startem najpóźniej o 11.40. Uczestnicy będą startować w odstępach pięciominutowych.
5. Drużyny, które chcą wystartować muszą zgłosić swój udział poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego
6. Termin zgłoszeń upływa 25 sierpnia 2017 roku, przy czym należy się liczyć z tym, że w przypadku dużej ilości zgłoszeń nabór zostanie zamknięty wcześniej. Liczba uczestników jest ograniczona - maksymalnie 25 drużyn.
7. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do rajdu będzie posiadanie naładowanego telefonu komórkowego (WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE) oraz złożenie podpisu pod oświadczeniem o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność. Podpis składany będzie bezpośrednio przed startem.
8. Osoby niepełnoletnie mogą startować wyłącznie pod opieką osób dorosłych na podstawie oświadczenia podpisywanego przed startem.
9. Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko, datę urodzenia, pełny adres zamieszkania, numer telefonu komórkowego zabieranego na trasę oraz adres e-mail. Każda osoba, która zgłasza swój udział w rajdzie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883) oraz wykorzystanie swojego wizerunku dla celów promocyjnych (np. relacje prasowe).
10. Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
11. Wyniki rajdu zostaną podane 30 minut po dojściu ostatniej drużyny na metę. Pod uwagę brane będą w kolejności:
- ilość zdobytych punktów kontrolnych,
- ilość zdobytych punktów za zadania,
- czas przejścia trasy.
12. Trzy najlepsze drużyny zostaną nagrodzone. Pozostałe drużyny otrzymają upominki.

Najbliższe wydarzenia

Wystawa prac Stowarzyszenia Na Recz Osób Niepełnosprawnych MOST
02 10 2020 - 02 10 2020
Centrum Informacji Turystycznej w Gryfinie
88. Masowe Biegi Przełajowe
03 10 2020 - 03 10 2020
Stadion Miejski w Gryfinie
Wyprawa kajakowa po Międzyodrzu
04 10 2020 - 04 10 2020
Plaża nad Odrą w Gryfinie
Gryfiński Test Coopera
05 10 2020 - 05 10 2020
Stadion Miejski w Gryfinie