W czwartek 6 lipca 2017 r. około południa do gryfińskiego Nabrzeża Miejskiego dobiła flisacka tratwa i inne łódki, które płyną z Bohumina w Czechach do Szczecina w ramach Flisu Odrzańskiego. Goście zostali powitani przez gryfińskie przedszkolaki z Przedszkola nr 3 im. Kubusia Puchatka w Gryfinie oraz Swietłane Sochaj, zastępcę naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych. Flisacy pozostaną w naszym mieście do jutra, piątku 7 lipca 2017 r.

1

Flis Odrzański organizowany jest cyklicznie od 1996 roku. Celem nadrzędnym Flisu jest poznawanie zasad gospodarowania oraz współodpowiedzialności za losy środowiska lokalnego poprzez zbieranie materiałów, opracowywanie i wydanie kolejnych publikacji promujących turystyczny i rekreacyjny rozwój Odry, a co za tym idzie ukazywanie szansy tworzenia nowych miejsc pracy; propagowanie walorów przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych, gospodarczych, antropogenicznych i historii regionów nadodrzańskich; walka z dziko powstającą bazą turystyczną i dewastacją środowiska nadodrzańskiego. Duże znaczenie ma również wspieranie rozwoju portów i żeglugi towarowo-pasażerskiej na Odrze, a także inspirowanie mieszkańców i władz regionu do podejmowania działań w kierunku wzajemnej współpracy gospodarczej, turystycznej i kulturalnej.

Najbliższe wydarzenia

Wystawa "Legendy w rękach dziecka"
17 09 2019 - 17 09 2019
Centrum Informacji Turystycznej w Gryfinie
Wystawa "Legendy w rękach dziecka"
18 09 2019 - 18 09 2019
Centrum Informacji Turystycznej w Gryfinie
Wystawa "Legendy w rękach dziecka"
19 09 2019 - 19 09 2019
Centrum Informacji Turystycznej w Gryfinie
XXVI Czwartki Lekkoatletyczne - II rzut
19 09 2019 - 19 09 2019
Stadion na Górnym Tarasie w Gryfinie