We wtorek 10 maja 2016 r. w małej galerii w gryfińskim Centrum Informacji Turystycznej otwarta została polsko-niemiecka wystawa fotograficzna "Gryfino i Stralsund na starych fotografiach". Ze strony polskiej otwarcia dokonali panie: Ewa Sznajder - Sekretarz Miasta i Gminy Gryfino, Elżbieta Kasprzyk - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Gryfinie oraz Aneta Polak - zastępca Dyrektora Biblioteki Publicznej w Gryfinie. Natomiast ze strony niemieckiej: dr Dirk Schleinert - dyrektor Archiwum w Stralsundzie oraz Claudia Hoffmann - zastępca Dyrektora Muzeum w Stralsundzie. Tłumaczem był Leszek Ludwiniak z gryfińskiego Magistratu. Otwarcie swoją obecnością zaszczycili także: Eugeniusz Kuduk - Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie, Grzegorz Jastrowicz - Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, Barbara Lefik-Żarczyńska - Kierownik Referatu Spraw Społecznych, Tadeusz Wasilewski - Kierownik Dziennego Domu "Senior - WIGOR" w Gryfinie wraz z podopiecznymi oraz mieszkańcy Gryfina.

Otwarcie wystawy fotograficznej

Wystawa powstała na bazie deklaracji o wsparciu transgranicznej współpracy pomiędzy oboma miastami, podpisanej przez Mieczysława Sawaryna - Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino oraz Alexandra Badrowa - Nadburmistrza Miasta Stralsund. Pomysł zrodził się w trakcie pisania wniosku o dofinansowanie wspólnego projektu "Utworzenie polsko-niemieckiego Centrum Kultury w Gryfinie i Stralsundzie" z funduszu INTERREG V A. Sporządzono ankiety, podczas opracowania których stwierdzono, że wiedza mieszkańców o partnerskich miastach jest znikoma. Wystawa ta ma tę sytuację zmienić, a także przybliżyć wspólną historię i wspólne pomorskie korzenie obu miejscowości.

Ekspozycja czynna będzie do czwartku 19 maja 2016 r. w godzinach 9:00-17:00, natomiast w niedzielę 15 maja 2016 r., w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich, w godzinach 12:00-16:00.

Najbliższe wydarzenia

Wystawa "Irysy" - obrazy Elli Stasiak
13 08 2020 - 13 08 2020
Centrum Informacji Turystycznej w Gryfinie
Wystawa "Irysy" - obrazy Elli Stasiak
14 08 2020 - 14 08 2020
Centrum Informacji Turystycznej w Gryfinie
Wystawa "Irysy" - obrazy Elli Stasiak
17 08 2020 - 17 08 2020
Centrum Informacji Turystycznej w Gryfinie
Wystawa "Irysy" - obrazy Elli Stasiak
18 08 2020 - 18 08 2020
Centrum Informacji Turystycznej w Gryfinie