We wtorek 8 listopada 2016 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ełku, odbyło się robocze spotkanie przedstawicieli grupy samorządów, które z inicjatywy Tomasza Makowskiego, ełckiego samorządowca i polityka, postanowiły podzielić się polskimi doświadczeniami pracy na rzecz wspólnot lokalnych z rodzącym się ruchem samorządowym w Gruzji. Grupa obejmuje powiaty i gminy województwa warmińsko-mazurskiego, małopolskiego, zachodniopomorskiego, łódzkiego i pomorskiego i ma charakter otwarty. Gminę Gryfino, w zastępstwie burmistrza, reprezentował Eugeniusz Kuduk - Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji. W spotkaniu wziął udział również Marek Gabzdyl, Wójt Raciechowic, gminy partnerskiej Gryfina.

0

Spotkanie było kontynuacją wyjazdu studialnego do Gruzji, jaki dwa tygodnie temu zakończył się podpisaniem listu intencyjnego z municypalitatem w Gorii, podczas którego dokonano wstępnego rozpoznania obszarów potencjalnej współpracy. Gruzja podpisała umowę stowarzyszeniową z Unią Europejską i najbliższym czasie spodziewa się dużej kwoty środków preakcesyjnych, przeznaczonych na odbudowę kraju po konflikcie z Federacją Rosyjską oraz dostosowanie administracji publicznej i prawodawstwa do wymogów UE. Współpraca z Gruzją jest również jednym z priorytetów polskiego MSZ. Zebrani samorządowcy wybrali lidera grupy, którym ze względu na dotychczasowe doświadczenie i znajomość realiów gruzińskich, został Tomasz Makowski z Elbląga. Postanowiono również podpisać w najbliższym czasie porozumienie ramowe, scalające deklarujące chęć pomocy Gruzinom, samorządy polskie.

1

2

Wskazano na trzy obszary potencjalnej współpracy, choć potrzeby zrujnowanej wojną z Rosją Gruzji są daleko szersze, są to: ochrona środowiska wraz z edukacją na ten temat, zapobieganie klęskom naturalnym oraz współpraca przedsiębiorców. Lista nie jest zamknięta. Kolejnym krokiem ma być wybranie przez stronę polską listy wzorcowych projektów, mogących posłużyć za przykłady dobrego rozwiązania problemów lokalnych w wybranych obszarach oraz przedstawienie ich Gruzinom. W grudniu jest planowana wizyta przedstawicieli Gorii w Polsce.

3

Najbliższe wydarzenia

Wystawa "Irysy" - obrazy Elli Stasiak
04 08 2020 - 04 08 2020
Centrum Informacji Turystycznej w Gryfinie
Wystawa "Irysy" - obrazy Elli Stasiak
05 08 2020 - 05 08 2020
Centrum Informacji Turystycznej w Gryfinie
Wystawa "Irysy" - obrazy Elli Stasiak
06 08 2020 - 06 08 2020
Centrum Informacji Turystycznej w Gryfinie
Wystawa "Irysy" - obrazy Elli Stasiak
07 08 2020 - 07 08 2020
Centrum Informacji Turystycznej w Gryfinie